Ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ για την αντικατοχική πορεία:

«Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε
σαν τα δέντρα που μάχεται ο άνεμος
που τα δέρνουν οι μπόρες μα ασάλευτα
τον καρπό ετοιμάζουν στα κλώνια».