Πάνε χρόνια από τότε που η ομάδα μας δεν είχε ευρωπαικές υποχρεώσεις από τον Σεμπτέβρη και μετά.

Φέτος είναι η χρονιά των εγχώριων διοργανώσεων που φυσικά πρέπει να κατακτήσει η ομάδα του Μπαλταζάρ.