Ανακοίνωση για την Γενική Συνέλευση του σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 του μήνα.

 Αναλυτικά:

Καλούνται τα μέλη του ΑΠΟΕΛ στη Καταστατική και Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο EUROPA HOTEL.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου 2017/2018.
3. Οικονομική κατάσταση για τη περίοδο 1/6/2017 -31/5/2018 και πόρισμα ελεγκτών.
4. Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζητήση επ’αυτών.
5. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες, σε περίπτωση που θα γίνουν εκλογές για ανάδειξη 7μελούς Δ.Σ. του Σωματείου.