Ώραιος ο πρόεδρος! Άνοιξε το σακκάκι του και τους έδειξε τα..6 του!