Ενίσχυση στην φουτσαλική μας ομάδα με την απόκτηση του Costa Taveres.