Δηλώσεις του φουτσαλιστή Τζενάριο στο πρόγραμμα για τον σημερινό αγώνα, όπου μεταξύ άλλων υποκλείνεται στους ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ!!!