Οι οργανωμένοι άρχισαν το πάρτι με τον πιο γνωστό μας καλεσμένο!