Λόγω της τιμωρίας η ομάδα μας θα έχει την υπεράσπιση μόνο από γυναίκες παιδιά και συνταξιούχους.