Ελάχιστος φόρος τιμής στους πεσόντες κατά την εισβολή. Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο, από το Σωματείο και την Εταιρεία