Γέμισε η πλατεία από πορτοκαλί, που έχουν κάνει δικό τους το Μπιλμπάο.

Εδώ τα video από όπαδούς μας