Μαζεύονται σιγά σιγά οι πορτοκαλί στο κοινό σημείο που θα ξεκινήσουν για το Σαν Μαμές.

Εκεί που θα καταθέσουν τα λαρύγγια τους…