Τεράστιο το σφάλμα του Σεντρίκ Γιαμπερέ που με την άψυχη πάσα του έβαλε του βάσκους μπροστά στο σκορ.

Έλλειψη καθαρού μυαλού, ατυχής συγκυρία όπως θέλετε πείτε το…